Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
infowerkschuit@salomoscholen.nl

Uw kind bij ons op school

Kennismaken met de school
Wanneer u op zoek gaat naar een school voor uw kind heeft u waarschijnlijk veel vragen. Op onze informatie-ochtenden vertellen wij u waar De Werkschuit voor staat en kunt u uw vragen stellen. Uiteraard kunt u dan zelf een kijkje nemen in de groepen en zo de sfeer proeven. U kunt zich inschrijven voor een informatie-ochtend via
info@werkschuit-salomoscholen.nl.

 

Nieuw Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem van start

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten om in de loop van dit schooljaar een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren. Met dit nieuwe plaatsingsbeleid komt een einde aan de verschillende regelingen die op de basisscholen voor het toelaten en plaatsen bestaan. Voor alle Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf
1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan, geldt deze nieuwe regeling. 
De kern van het beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Vanaf elk woonadres gerekend, krijgt elke ouder op de (naar verwachting) vijf dichtstbijzijnde basisscholen voorrang. Eind van dit jaar ontvangen ouders met een kind geboren in de periode 1 januari 2015 t/m 1 augustus 2015 een informatiebrief met het aanmeldformulier. U meldt uw kind aan door op de school van uw eerste keuze het aanmeldformulier in te leveren. Vanaf januari 2018 kan u uw kind met dit aanmeldformulier bij onze school aanmelden.  Ook als er al een broertje of zusje op school zit, zal u dit formulier bij ons moeten inleveren.

Als u uw kind in het verleden op onze school heeft aangemeld, zal u uw kind opnieuw met het aanmeldformulier moeten aanmelden. Wanneer u hierbij een schriftelijk bewijs kunt tonen waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, krijgt u gegarandeerd een plaats. Deze overgangsmaatregel geldt uitsluitend in het invoeringsjaar van het plaatsingsbeleid, dat wil zeggen: voor de kinderen die geboren zijn in 2015. Kinderen die tot de doelgroep van dit plaatsingsbeleid behoren, kunnen tot januari 2018 op geen enkele Haarlemse school worden aangemeld. Voor verdere informatie over het plaatsingsbeleid kunt u terecht bij de directeur. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek.

Broertjes/zusjes aanmeldingen:
Indien u al een ouder kind bij ons op school heeft of ingeschreven staat, dan verzoeken wij om het inschrijfformulier van De Werkschuit in te leveren. Zou houden wij een goed overzicht van de aantallen die wij kunnen plaatsen. 

Uw kind wordt vier jaar
Zodra uw kind vier jaar is, mag hij/zij de hele dag naar school. Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het 3x een dagdeel komen wennen. Ongeveer anderhalve maand voor de vierde verjaardag van uw kind wordt door de leerkracht contact met u opgenomen om wendata af te spreken. Wordt uw kind in juni of juli 4 jaar? Dan gaat uw kind na de zomervakantie naar school. Tweelingen plaatsen wij in de groepen 1/2 bij voorkeur in aparte groepen. Wij nemen hierover een besluit in overleg met de ouders. Vanaf groep 3 hebben wij dit schooljaar van ieder leerjaar 1 groep.  Met uitzondering van onze huidige groep 4. Tweelingen zullen daardoor t/m groep 8 bij elkaar in de klas zitten.

Uw kind komt van een andere school
Als uw kind van een andere school komt, kunt u uw kind ook aanmelden met het genoemde inschrijfformulier.
U maakt met de directeur een afspraak om uw kind aan te melden. Als wij plek hebben voor uw kind, nemen wij contact op met de school van herkomst. Ook wordt er een onderwijskundig rapport opgevraagd. Vanuit de informatie van de school besluiten wij of wij in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Als dat zo is, zullen wij overgaan tot plaatsing en afspraken met u maken over de start op De Werkschuit. 

(klik hier voor downloadlink). Eenmaal op uw computer kunt u het dan gemakkelijk zelf afdrukken.

INFORMATIE-OCHTENDEN

Wij laten graag onze school aan u zien middels een rondleiding.
Deze is van 09.00 - 09.45 uur. U kunt zich aanmelden via e-mail administratiewerkschuit@salomoscholen.nl
Graag uw naam en telefoonnummer vermelden.

Per informatie ronde is plek voor max 20 ouders. 

Data schooljaar 2019-2020

maandag 16 september 2019
donderdag 10 oktober 2019

maandag 4 november 2019
donderdag 12 december 2019

donderdag 16 januari 2020
maandag 3 februari 2020
donderdag 5 maart 2020
maandag 6 april 2020
donderdag 14 mei  2020
maandag 15 juni 2020

 

 

 

 

 

Contact

Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
infowerkschuit@salomoscholen.nl